Δι@ύγεια iOS (free)

Η Free Version της εφαρμογής έχει όλες τις λειτουργίες που έχει η πλήρης έκδοση απλά “περιορίζει” το πλήθος των αποτελεσμάτων. Οι επωνυμίες περιορίζονται στις 20. Για 3 απο αυτές γίνεται αναζήτηση πληρωμών.

Comment, Request & Bug Report

Background
Image ( sample )
Overlay
Texture