Δι@ύγεια iOS

Η εφαρμογή βρίσκει το συνολικό ποσό των πληρωμών που είναι καταχωρημένες στην Διαύγεια για έναν Φυσικό Πρόσωπο – επιτηδευματία ή μια εταιρεία.

Αναζήτηση με επωνυμία

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση την επωνυμία (ή ένα μέρος της επωνυμίας) του φυσικού προσώπου ή εταιρείας. Εάν βρεθούν παραπάνω απο μία εγγραφές τότε παρουσιάζονται όλες (οι εγγραφές θεωρούνται διαφορετικές εάν έχουν διαφορετικά ΑΦΜ).

Αναζήτηση με ΑΦΜ

Η αναζήτησης με βάση το ΑΦΜ (έαν το γνωρίζετε) είναι ευκολότερη/ταχύτερη και δίνει ένα μοναδικό αποτελεσμα την επωνυμία του φυσικού προσώπου ή εταιρείας.

Επιλογή

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα ΑΦΜ για αναζήτηση πληρωμών.

Αποτελέσματα

Η εφαρμογή βρίσκει όλες τις βεβαιωμένες πληρωμές που υπάρχουν στη διαύγεια για το/τα ΑΦΜ που έχετε επιλέξει.

Σύνδεση στο internet

Η εφαρμογή απαιτεί συνεχόμενη σύνδεση στο internet κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Εάν οι πληρωμές είναι πολλές σε αριθμό για τις επωνυμίες που έχετε επιλέξει η αναζήτηση μπορεί να πάρει χρόνο.

Web site Δι@ύγεια

Όλες οι αναζητήσεις γίνονται σπο το web site της Δι@ύγειας.Οταν δεν λειτουργεί (για οποιοδήποτε λόγο) δεν θα λειτουργεί και η εφαρμογή (θα ενημερώνεστε με αντίστοιχο μήνυμα).

Ακρίβεια/αξιοπιστία αποτελεσμάτων

Όλες οι αναζητήσεις γίνονται σπο το web site της Δι@ύγειας.Οταν δεν λειτουργεί (για οποιοδήποτε λόγο) δεν θα λειτουργεί και η εφαρμογή (θα ενημερώνεστε με αντίστοιχο μήνυμα).Η εφαρμογή δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια/αξιοποστία των δεδομέμων που βρίσκονται στη “Δι@ύγεια” και παρέχονται ελέυθερα σε όλους συμφωνα με τους όρους :Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Comment, Request & Bug Report

Background
Image ( sample )
Overlay
Texture