Δι@ύγεια πληρωμές (free version)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ πληρωμές (Android Version – NEW)

Η εφαρμογή βρίσκει το συνολικό ποσό των πληρωμών που είναι καταχωρημένες στην Διαύγεια για έναν Φυσικό Πρόσωπο – επιτηδευματία ή μια εταιρεία.

Αναζήτηση με επωνυμία

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση την επωνυμία (ή ένα μέρος της επωνυμίας) του φυσικού προσώπου ή εταιρείας. Εάν βρεθούν παραπάνω απο μία εγγραφές τότε παρουσιάζονται όλες (οι εγγραφές θεωρούνται διαφορετικές εάν έχουν διαφορετικά ΑΦΜ).

Αναζήτηση με ΑΦΜ

Η αναζήτησης με βάση το ΑΦΜ (έαν το γνωρίζετε) είναι ευκολότερη/ταχύτερη και δίνει ένα μοναδικό αποτελεσμα την επωνυμία του φυσικού προσώπου ή εταιρείας.
Στα εππαγγελματικά/εταιρικά ΑΦΜ γίνεται αναζήτηση και στην Ευρωπαική βάση δεδομένων (VIES). Εάν το ΑΦΜ είναι καταχωρημένο στο σύστημα VIES εμφανίζεται/καταγράφεται στο αρχείο η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης.

Περιορισμοί Free Version

Η “free version” της εφαρμογής έχει τους παρακάτω περιoρισμούς :

 • ο αριθμός των ΑΦΜ για μια αναζήτηση με επωνυμία περιορζεται σε 5
 • ο αριθμός των διακριτών πληρωμών που αθροίζονται για ένα ΑΦΜ περιορίζεται σε 10000
 • Αποτελέσματα

  Η εφαρμογή βρίσκει όλες τις βεβαιωμένες πληρωμές που υπάρχουν στη διαύγεια για το/τα ΑΦΜ που έχετε επιλέξει. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια των αναζητήσεων στο κινητό/tablet σε ένα excell αρχείο : AFM_DATA.xls. Μετά τον ολοκλήρωση των αναζητήσεων το αρχείο μπορεί να σταλθεί με e-mail (μέσα απο την εφαρμογή) ή να μεταφερθεί μόλις συνδεθεί το κινητό με τo PC με καλώδιο. Για κάθε ΑΦΜ/επωνυμία καταγράφονται :

  • άθροισμα πληρωμών (πληρωμές για τις οποίες υπάρχει οριστικοποίηση πληρωμής)
  • συνολικός αριθμός πληρωμών
  • ημερομηνία πρώτης και τελευταίας πληρωμής
  • έδρα επιχείρησης (για ΑΦΜ που είναι καταχωρημένα στο VIES)

  Σύνδεση στο internet

  Η εφαρμογή απαιτεί συνεχόμενη σύνδεση στο internet κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Εάν οι πληρωμές είναι πολλές σε αριθμό για τις επωνυμίες που έχετε επιλέξει η αναζήτηση μπορεί να πάρει χρόνο.

  Web site Δι@ύγεια

  Όλες οι αναζητήσεις γίνονται σπο το web site της Δι@ύγειας.Οταν δεν λειτουργεί (για οποιοδήποτε λόγο) δεν θα λειτουργεί και η εφαρμογή (θα ενημερώνεστε με αντίστοιχο μήνυμα).

  Αναζήτηση με αρχείο NEW

  Μπορείτε να κάνετε μαζικές αναζητήσεις χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τίποτα.
  Η εφαρμογή έχει δημιουργήσει το αρχείο : AFM_DATA.xls στη συσκευή. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα νέο αρχείο (αντικαθιστώντας το υπάρχον) με το ίδιο όνομα το οποίο θα έχει τα δεδομένα που θέλετε να ψάξετε (ΑΦΜ ή επωνυμίες). Η αναζήτηση θα αρχίσει αυτόματα μόλις ανοίξετε την εφαρμογή ή (αν είναι ήδη ανοιχτή) μόλις κάνετε μια ανανέωση (πατώντας το σχετικό button).

  Διεύθυνση (Google Maps) NEW

  Για όσα ΑΦΜ (εταιρείες/επιτιδευματίες) είναι καταχωρημένα στο ευρωπαικό σύστημα VIES η εφαρμογή εμφανίζει τη διεύθυνση και την τοποθεσία στο χάρτη (Google Maps)

  Αποθήκευση σε αρχείο

  Η εφαρμογή βρίσκει όλες τις βεβαιωμένες πληρωμές που υπάρχουν στη διαύγεια για το/τα ΑΦΜ που έχετε επιλέξει.

  Ακρίβεια/αξιοπιστία αποτελεσμάτων

  Οι αναζητήσεις των επωνυμιών γίνονται από τα web sites της Δι@ύγειας και του VIES. Για τα ΑΦΜ που υπάρχουν στο σύστημα VIES η εφαρμογή καταγράφει εκτός από την επωνυμία και την έδρα της επιχείρησης αλλιώς μόνο την επωνυμία από την Δι@ύγεια. Αν για οποιοδήποτε λόγο) δεν λειτουργούν αυτά τα sites / διακοπεί η σύνδεση στο internet, η εφαρμογή ενημερώνει με σχετικό μήνυμα αλλά επιτρέπει τη συνέχιση των εγγραφών. Όταν η λειτουργία αποκατασταθεί η αναζήτηση θα συνεχιστεί κανονικά. Η εφαρμογή δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια/αξιοπιστία των δεδομένων που βρίσκονται στη “Δι@ύγεια” ή στο VIES και παρέχονται ελεύθερα σε όλους σύμφωνα με τους όρους : Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , Ρήτρα αποποίησης ευθύνης VIES

  Background
  Image ( sample )
  Overlay
  Texture