ΑΦΜ Finder iOS

Αναζήτη οποιουδήποτε επαγγελματικού ΑΦΜ απο το ΤΑΧΙS. (επωνυμία, διεύθυνση, χάρτης, ΚΑΔ,...)

AFM finder

Εύρεση επωνυμίας για ΑΦΜ

Η εφαρμογή βρίσκει τα στοιχεία επωνυμίας για ελεύθερους εππαγγελματίες/εταιρείες όπως είναι καταχωρημένα στην ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων). Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ύπαρξη του ειδικού userID και password (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ απο αυτά που χρησιμοποιούνται στο taxisnet) τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε απο την σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ εάν έχετε επαγγελματικό ΑΦΜ.

Αποτελέσματα

Η εφαρμογή επiστρέφει όλα τα στοιχεία που έχει η ΓΓΠΣ για αυτό το ΑΦΜ.Έναρξη, Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμός ΚΑΔ (κωδικός δραστηριότητας), Δευτερεύοντες ΚΑΔ (εάν υπάρχουν), Θέση στο χάρτη με βάση τη καταχωρημένη διεύθυνση.

Web Site ΓΓΠΣ

Όλες οι αναζητήσεις γίνονται σπο το web site της ΓΓΠΣ. Οταν δεν λειτουργεί (για οποιοδήποτε λόγο) δεν θα λειτουργεί και η εφαρμογή (θα ενημερώνεστε με αντίστοιχο μήνυμα).

Ασφάλεια Δεδομένων

Το USERID και το PASSWORD που θα χρησιμοποιήσετε για την εφαρμογή ΔΕΝ είναι αυτό που έχουν όλοι οι φορολογούμενοι. Είναι κωδικοί που μπορούν να έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ΔΩΡΕΑΝ (απλά κάνοντας άιτηση στστην ιστοδελίδα:).To USERID και το PASSWORD για λόγους ασφαλέιας ΔΕΝ αποθηκέυεται στην συσκευή του χρήστη. Η εφαρμογή ΔΕΝ τρέχει ποτέ στο “background” της συσκευής. Η εφαρμογή δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια/αξιοποστία των δεδομέμων που βρίσκονται στη “ΓΓΠΣ” και παρέχονται ελέυθερα σε όλους συμφωνα με τους όρους :Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Comment, Request & Bug Report

Background
Image ( sample )
Overlay
Texture